Практичний психолог - Рева Євгенія Олександрівна

   Педагог соціальний - Шраменко Аліна Вікторівна

Психологічна служба закладу
 
 - сприяє формуванню особистісних якостей, розвитку психічних процесів учнів школи;
 - проводить психодіагностику та корекційно-розвивальну роботу серед школярів, батьків, педагогів;
 -  допомагає в створенні комфортного психологічного клімату для здійснення освітньо-виховного процесу.
Психолог нашої школи проводить консультації для дітей та батьків у вирішенні питань:

1. Підвищення рівня розвитку пізнавальних психічних процесів (сприймання, пам’ять, уява, мислення, увага).
2. Вивчення та формування особистісних якостей, ціннісних орієнтирів, розвиток обдарованості дитини, підвищення самооцінки.
3. Розвиток комунікативних та організаторських (лідерських) здібностей учнів.
4. Допомога у професійному самовизначеності старшокласників.
5. Профілактика та корекція поведінкових порушень в учнів.
6. Просвітницька робота серед учнів, батьків по формуванню навичок здорового способу життя.

Завдання практичного психолога ґрунтуються на основі посадових обов’язків психолога школи та вимог навчального закладу:

 • Сприяти всебічному розвитку психіки особистості школярів молодшого, середнього та старшого шкільного віку.
 • Визначення рівня розвитку пізнавальних процесів пам’яті, уваги, уяви, мислення, сприйняття.
 • Активізація прояву пізнавальної сфери учнів.
 • Діагностика та корекція девіантних проявів поведінки важковиховуваних учнів.
 • Психологічний супровід учнів 1-их, 5-их класів в процесі їх адаптації до навчання.
 • Психологічна допомога учням у їх професійному самовизначенню.
 • Корекція прояву дезадаптивних явищ серед учнів, що навчаються у системі профільного навчання.
 • Виявлення учнів із затримкою психічного розвитку та психологічна допомога цим учням.
 • Формування взаємної емпатії, поваги з метою згуртованості класного та педагогічного колективів.
 • Аналіз сімейного виховання учнів і його впливу на поведінку та навчальну мотивацію.
 • Формування взаємної стратегії поведінки між батьками та школою під час навчання і виховання учнів.
 • Психологічний супровід учнів 11-их класів у підготовці до ЗНО.

 

Вище зазначенні завдання  реалізовуються такими напрямками роботи як:

 • діагностична робота;
 • корекційно-розвивальні заняття;
 • психологічні тренінги;
 • психологічні консультації;
 • просвітництво;
 • участь у роботі батьківських зборів;
 • відвідування та аналіз уроків.

Заходи щодо подолдання булінгу в шкільному середовищі

Щодо запобігання та протидії булінгу в шкільному середовищі

Булінг в школі (презентація)

Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладах освіти

Наказ МОНУ щодо протидії булінгу

Рекомендіції МОНУ Про внесення змін

Поради батькам (Відео)

Подивіться "ВІЙНА ОЧИМА ДІТЕЙ. ФІЛЬМ 2016 р. ДІти волонтерів Дніпра." на YouTube

Психолого-педагогічний супровід дітей,

які мають труднощі у навчанні

Поради вчителеві

 • Коли ви помітили, що у вашому класі є учень, який має схожі труднощі, проконсультуйтеся з учителями, котрі навчали дитину в попередні роки.
 • Зверніться до психолога та логопеда, поговоріть із батьками. Виконуйте усі настанови та рекомендації фахівців.
 • Від складу команди, яку ви організуєте, залежатиме правильність визначення діагнозу, стратегії корекційної допомоги та вибір необхідних засобів для успішного навчання дитини у вашому класі.
 • Запитуйте в учня (учениці) про труднощі, які він/вона відчуває під час сприйняття, обробки, застосування інформації (нового матеріалу). З’ясуйте, яку інформацію учень не сприймає.
 • Запропонуйте інший спосіб (якщо учень не може читати, поясніть усно, якщо не сприймає на слух – подайте у письмовому вигляді).
 • Виконуйте всі рекомендації логопеда, інших фахівців, батьків щодо спеціальних вправ та адаптації матеріалу для конкретного учня.
 • Дізнайтеся про можливості використання спеціальних комп’ютерних програм (наприклад, перетворення друкованого тексту в аудіовідтворення), інших технічних засобів, залежно від особливостей навчання конкретного учня.

Чи припустиме покарання у вихованні дітей?

 • Якщо є сумнів, карати чи не карати – НЕ карати!
 • Неприпустимо бити дітей, адже це загрожує деформації особистості, пригнобленню активності, формуванню неврозу, страху;
 • Неприпустимо карати та навіть погрожувати знаряддям покарання, задавати болю і страху будь-якими іншими насильницькими діями (крутити вуха, скубти) – це прояви садизму;
 • Неприпустимо систематично погрожувати покаранням у будь-якій формі, навіть натяком, рухом або поглядом;
 • Неприпустимо приниження гідності – дитина втрачає віру в себе, своє власне “Я”;
 • Неприпустимо дорікати дітям тільки за те, що Ви не в настрої, засмучені, роздратовані з якихось своїх причин, хворі, і Ваша власна неврівноваженість поза контролем.

   

Любов – найкращий засіб виховання!

Домашнє насильство в Україні та світі. Статистика та інструкція щодо допомоги постраждалим

Насильство в сім'ї. Поради батькам

Як зробити використання комп'ютера корисним та безпечним?

Поради батькам

Увага! Кібербулінг!

Самодіагностика:

Проективний тест "Життєві цінності"

Методика "Сходинки" для батьків